Inmiddels leeft de duurzame gedachte bij veel collega’s. Iedereen draagt waar mogelijk graag zijn of haar steentje bij en dit geeft ook een gevoel van trots. We proberen de duurzame ambities ook breed onderdeel te maken op elk vakgebied. Dit leidt tot samenwerking en daarmee tot een goede onderbouwing. 

Een van de gezamenlijke doelen is om de ketentransparantie te verhogen. Dit is opgepakt door het Team Upstream, waarin verschillende afdelingen samenwerken. De 25 belangrijkste ketens zijn in kaart gebracht. We weten wie de betrokkenen zijn, wat hun locatie is en hoeveel specerijen ze leveren. Deze kennis maakt dat we beter zicht hebben op duurzame issues en waar mogelijk oplossingen kunnen aanbieden. Team Upstream is een voorbeeld van duurzame samenwerking waar ik erg trots op ben. Het geeft energie en vertrouwen in de duurzame toekomst van Verstegen.

Er zijn in 2020 nog meer grote stappen gezet, in dit jaarverslag vertellen we u daar graag meer over.

Nog voordat de overheid maatregelen aankondigde, heeft Verstegen een oud pandemieplan tevoorschijn gehaald en is de veiligheidscommissie bij elkaar geroepen. De prioriteit lag bij het beschermen van alle collega's, terwijl niemand goed wist hoe je dat moest doen. De eerste maatregelen die wij getroffen hebben, zijn het aanbieden van mondkapjes en ontsmettingsmiddelen, zo veel mogelijk thuis werken en het sluiten van de kantines. Het werd allemaal heel snel geregeld. Daarna volgden het plaatsen van plexiglas schermen en een luchtverversingssysteem op basis van ionisatie. De veiligheidscommissie komt nog steeds op regelmatige basis bij elkaar.

We zijn een onderzoek gestart om de veiligheid van onze collega’s te meten met betrekking tot de coronapandemie. Uit deze enquête blijkt dat de meeste medewerkers zich veilig voelen bij Verstegen door de getroffen maatregelen. Om de moed erin te houden hebben alle medewerkers gedurende het jaar verschillende presentjes ontvangen. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het thuiswerken: zo hebben kantoormedewerkers de mogelijkheid gekregen om kantoorspullen te lenen. Ook hebben we gedacht aan de enorme druk die er op iedereen in de zorg lag. Samen met een aantal andere bedrijven is er een mooi pakket gemaakt met allerlei producten om hen een hart onder de riem te steken. Collega's met kinderen thuis hebben het vooral in de eerste lockdown erg zwaar gehad. Om hen een heel klein beetje te helpen is er het grote Verstegen opdrachtenboek gemaakt. Met allerlei leuke opdrachten die natuurlijk met specerijen te maken hebben.

Dit geeft veel vertrouwen in de toekomst.

“We gaan er nog harder tegenaan met onze duurzame programma's, dat is nu belangrijker dan ooit”

Marianne van Keep

Al snel kwam ook de uitspraak van onze CEO Michel Driessen:

Beschutte werkplaats

Bericht van
Marianne van Keep

In maart 2020 leek het alsof de wereld even stil kwam te staan toen de eerste coronamaatregelen werden aangekondigd. Door een snelle aanpak heeft Verstegen tijdig kunnen schakelen om aan de veranderende vraag van de klant te kunnen voldoen. De volle inzet van al onze collega’s, maar ook onze leveranciers, die door onze lange relaties met ons mee konden denken, maakten dat we alle klanten konden blijven leveren.

Veranderende markt in 2020

Aanpak van corona

Verstegen heeft een inpandige beschutte werkplaats en maakt ook gebruik van externe sociale werkplaatsen. Tijdens de coronapandemie is de beschutte werkplaats gesloten. Hier werken vaak mensen die tot een risicogroep behoren en de gezondheid van iedereen is uiteraard het allerbelangrijkste. De oplossing werd snel gevonden in de oprichting van een familiepoule. Familie en vrienden van collega's die ineens zonder werk zaten, konden zich aanmelden en hier is veel gebruik van gemaakt. Na de zomer heeft Verstegen een overeenkomst met cateraar Hell's Kitchen gesloten. Mensen op de loonlijst van dit bedrijf zijn tijdelijk bij ons aan de slag gegaan. Dit was voor iedereen een win-win situatie en we zijn erg tevreden met deze samenwerkingen in moeilijke, onvoorspelbare tijden.

Vanzelfsprekend hebben we een goede relatie met de Voedselbank in Rotterdam. Wanneer mogelijk helpen we hen een handje. Zo hebben we tijdens de coronapandemie kruiden en specerijen gedoneerd waarmee 3000 liter soep is gemaakt.