Doel 1:

Geen armoede

Inclusieve arbeidsmarkt

In onze programma’s bieden we betrokken boeren een premium prijs voor het leveren van de gewenste kwaliteit, boven op de marktprijs. Hiermee dragen we bij aan een leefbaar inkomen. Ook bieden we trainingen aan waarmee boeren de opbrengst van hun land kunnen verhogen.

Met behulp van onze agroforestry programma's geven we specerijboeren de kennis om hun bedrijf minder gevoelig te maken voor klimaatverandering. Door het toepassen van de kennis hoeven ze minder tot geen pesticides te gebruiken en wordt de biodiversiteit bevorderd.

Economische middelen

Op onze productielocatie in Rotterdam werken we met veel trots samen in onze inpandige, beschermde beschutte werkplaats. Hier werken tussen de 75 en 150 mensen. Het gaat om eenvoudige werkzaamheden die niet machinaal gedaan kunnen worden. Denk aan het afvullen van laurierblaadjes; dat moet gewoon handmatig. Zo’n tien jaar geleden hebben we hier een eigen werkplaats ingericht. Nu komen de mensen bij ons en maken ze deel uit van de Verstegen familie.

Onze programma's

Verstegen zet zich in om armoede te beëindigen en weerbaarheid op te bouwen bij boeren door de inzet van verschillende programma’s. We kiezen ervoor om projecten op te zetten in landen waar onze kruiden en specerijen groeien. Het is immers belangrijk dat we daar de plaatselijke bevolking hun bestaansrecht kunnen garanderen. In onze programma's denken we na over het leefbaar inkomen van de boeren en boerinnen. Dit wil zeggen dat er gestreefd wordt naar het betalen van een premiumprijs, daar waar voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

Weerbaarheid opbouwen bij boeren

Het bestrijden van kinderarbeid is een onderwerp waar Verstegen al vele jaren mee bezig is. We doen er onderzoek naar, praten erover met onze leveranciers en we zijn op zoek naar oplossingen samen met die leveranciers. Het is onder andere opgenomen in onze Code of Conduct, de brief over kinderarbeid en in de inkoopvoorwaarden. Direct en indirect zijn we betrokken bij programma's in India, Vietnam en Turkije waarbij vooral gekeken wordt naar de aanwezigheid en oorzaken van kinderarbeid. In Turkije financieren we samen met een aantal partners zomerscholen voor kinderen die anders zouden moeten helpen met de oogst. Het gaat om 200 tot 300 kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar. Ze leven in vluchtelingenkampen en moeten vaak met hun ouders mee het veld op tijdens de oogst. In ons project gaan ze 5,5 dag naar een zomerschool waar ze niet alleen taal en rekenen krijgen, maar ook creatieve vakken. De projectpartner haalt ze op en brengt ze weer thuis en uiteraard krijgen ze alle benodigde schoolmaterialen en een maaltijd. Dat maakt het voor de ouders fijn, het scheelt hen immers uitgaven. We zijn blij dat we deze kinderen kunnen helpen en we realiseren ons dat er nog heel veel meer gedaan moet worden.

In januari is Verstegen actief betrokken geweest bij een internationale bijeenkomst, getiteld 'Taking Next Steps, ending Child Labour in 2025', over het bestrijden van kinderarbeid. Tijdens deze bijeenkomst is er vastgelegd dat wij in 2025 minstens twintig van onze kruiden-en specerijenketens zo goed als vrij van kinderarbeid hebben. Door de ketens transparant te maken, hebben we meer grip op de situatie en kunnen we beter controleren op de aanwezigheid van kinderarbeid. We weten immers dat daar waar we onze ketens goed kennen, de kans op kinderarbeid te verwaarlozen is.

Tegengaan van kinderarbeid

Sinds 2017 doneert Verstegen geld aan een fonds dat kinderen voorziet van schooluniformen op het Indonesische eiland Sangihe. In 2020 hebben 56 schoolkinderen een vijftal uniformen en schoenen ontvangen. Door deze donatie kunnen kinderen naar school en wordt het ouders makkelijker gemaakt om zelf te werken. Bij wijze van uitzondering is er dit jaar ook een donatie gegaan naar het plaatselijke ziekenhuis in het kader van Covid-19. Vanuit het fonds is er een donatie gedaan aan het lokale ziekenhuis op Sangihe om de lokale bevolking toegang te bieden tot medische zorg die gericht is op Covid-19.

Schooluniformen

Marianne van Keep heeft hier ook een artikel over geschreven.

“Wij willen kinderarbeid helemaal uitsluiten."