Doel 15:

Leven op het land

Kruiden en specerijen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen en zorgen ervoor dat gerechten heerlijk smaken. Tegelijkertijd hebben de teelt en het productieproces van deze kruiden en specerijen impact op het milieu. Een gezonde natuur en ecosystemen in balans zijn de basis voor al het leven op aarde, zoals planten en dieren. Dit ecosysteem is aangetast door de snelgroeiende wereldbevolking, waardoor er meer  levensmiddelen nodig zijn. Om aan de toenemende vraag naar voedsel te voldoen, worden  landbouwmethodes ingezet die er op lange termijn voor zorgen dat bosgebieden worden uitgeput. Dit moet anders.

Duurzaamheid en Verstegen

Verstegen streeft ernaar om de biodiversiteit te herstellen. Dit houdt in dat we het duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen en de natuur willen beschermen en herstellen. In 2019 is Verstegen gaan investeren in agroforestry. Agroforestry is een duurzame landbouwmethode, waarbij zo veel mogelijk verschillende gewassen en bomen op één stuk grond worden geplant. Hierdoor kunnen we aangetaste gebieden terugbrengen naar de originele staat.

Herstellen biodiversiteit

Op drie locaties experimenteren we met agroforestry: Indonesië, India en Costa Rica. Samen met onze leveranciers maken we strategische plannen om monoculturen te diversifiëren naar meer diverse systemen. Door een combinatie van landbouw en bosbouw verwachten we zowel hogere winsten voor de boer, als winst voor het milieu te behalen, zoals de vastlegging van CO2-uitstoot.

Samen met onze partner in Costa Rica (Aromas de Osa) gaan we de komende vijftien jaar plaatselijke vanilleboeren verenigen in een coöperatie. De boeren zullen vanille en andere gewassen op de juiste wijze verbouwen, met inachtneming van alle voedselveiligheid procedures, zodat deze goed verwerkt kunnen worden. Zo gaan we samenwerken in het opzetten van een agroforestry design, financieren we de aanschaf van stekjes van vanilleplant en verzorgen we trainingen.

In India zijn er 15 boeren bij ons programma aangesloten. Deze hebben een training gevolgd en daarmee het niveau brons gehaald. Inmiddels is er drie hectare grond volgens agroforestry principes ingericht, waarbij 2568 bomen zijn geplant. Een eerste oogst van 10.000 kilo chilies is het resultaat. Komend jaar wordt dit verder uitgebreid en zal er ook hard gewerkt moeten worden aan het voldoen aan de Verstegen kwaliteit.       

In Indonesië zijn we samen met partner PT Can alweer twee jaar bezig met agroforestry. Agroforestry developer is daar toen een paar maanden hard aan het werk geweest, samen met vrijwilligers van reNature om een door palmoliebomen uitgeput stuk grond te ontginnen.

Inmiddels is daar 2,5 hectare grond ingericht volgens een agroforestry design, zijn er veel boeren getraind en zijn er daadwerkelijk 5 boeren de principes op hun eigen terrein aan het toepassen. Ook zijn er 6000 bomen geplant. Voor de komende tijd staat gepland dat steeds meer peperboeren deze principes gaan toepassen en daarmee hun bedrijf gereed maken voor de toekomst.  

Toekomstgericht

Agroforestry

Het bevorderen van de biodiversiteit is één van de belangrijkste doelen. Voor deze inspanningen hebben we de Business & Biodiversity Award gewonnen van de EU.