Doel 17:

Partnerschap om
de doelen te bereiken

Gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van agroforestry designs.

IMVO convenant

Programma van de Nederlandse overheid waarmee de inzet van satellieten wordt bevorderd, in ons geval in het SpiceUp programma.

Organisatie die transparantie bevordert.

Programma op Sumatra waar we kaneelboeren helpen met financiering. Levert ons uiteindelijk ook CO2-credits.

Supermarkt waarmee we blockchain in de nootmuskaatketen invoeren.

Deze Duitse ontwikkelingsorganisatie helpt ons vooral bij programma’s in Indonesië.

Dit is onze partner in Indonesië.

Woon-werkverkeer

Onderdeel van
de Nederlandse overheid dat het IMVO programma faciliteert.

Daarnaast zijn we ook partners met de volgende organisaties:

We werken veel samen met de overheid. Dat is bijvoorbeeld in het kader van het IMVO convenant voor de levensmiddelen-industrie. We delen onze ervaringen op het gebied van Fonds Bestrijding Kinderarbeid en het Fonds Verantwoord Ondernemen in verschillende communicatie-uitingen van de overheid.

We leggen de lat graag hoog. We toetsen al onze programma’s aan onze twee hoofdthema’s:
de wens om klimaatpositief te zijn en het streven om zo veel mogelijk boeren als ondernemende partners te benaderen. De activiteiten van Verstegen trekken veel aandacht. Doordat we veel delen over onze acties, zijn we in aanraking gekomen met toonaangevende instanties. Ook zij hebben gezien dat we samen de meeste impact kunnen maken.

Duurzame samenwerking

Duurzame samenwerking is wat Verstegen betreft een voorwaarde voor succes. Iedereen zal het met ons eens zijn: met samenwerken kom je verder. Ook binnen de specerijenindustrie neemt Verstegen het voortouw.

Organisatie achter het Gula Gula programma.

Samen promoten we producten zonder zout of met minder zout.

Is een specialist op
het gebied van afvalvermindering.

Een van de scholen
waarmee we nauw samenwerken.

Met deze NGO werken we samen in het transparant maken van onze ketens.

Living Wage Lab

Samen met andere leden wordt er gewerkt aan praktische instrumenten om leefbaar loon te garanderen in de ketens.

SpiceUp introduceert moderne technologieën om peperboeren een beter inkomen te geven.

In de Sustainable Brand Index (SBI) wordt door
de consument bepaald
welk bedrijf het meest duurzaam is. Verstegen
staat op plaats 123.

De SSI heeft in 2020 veel stappen gezet. Zo zijn er werkgroepen actief op het gebied van het bestrijden van kinderarbeid, klimaat en leefbaar inkomen. Samen werken we aan instrumenten om te meten en te verbeteren.

In de hele levensmiddelen-industrie wordt er gewerkt aan het invoeren van due diligence. Dit is het borgen in de interne organisatie van het op de juiste wijze omgaan met duurzame risico’s en de wijze waarop
dit opgelost wordt.