Doel 8:

Eerlijk werk en
economische groei

collega’s, onder begeleiding van de Gemeente Rotterdam met veel plezier samen in de beschermde werkomgeving

Op dit moment werken wij met

meer dan 125

“…Verstegen is eigenlijk de maatschappij in het klein…”

Groei aanmoedigen

Bij Verstegen ondersteunen we onze medewerkers in hun taalvaardigheid en zelfredzaamheid.
Het merendeel van de medewerkers in de productie heeft Nederlands niet als moedertaal.
Zij kunnen daarom deelnemen aan de cursus ‘Taal en Digitaal’, een samenwerkingsverband met de Gemeente Rotterdam en de bibliotheek. Dezelfde taal spreken, letterlijk en figuurlijk, maakt dat we elkaar beter begrijpen en beter kunnen samenwerken. Op die manier verwachten we dat onze collega’s met meer zelfvertrouwen werken, waardoor ze hun goede ideeën kunnen verwoorden en gezien én gehoord kunnen worden. Zo is Verstegen al een aantal jaar laaggeletterde medewerkers aan het trainen en waar mogelijk passen we de communicatie aan. Door middel van de cursus worden onze medewerkers zelfredzaam binnen Verstegen én in de maatschappij.

Taalvaardigheid

De talenten en passies van onze medewerkers zijn leidend in de groei van henzelf én de groei van Verstegen. Iedere medewerker binnen Verstegen krijgt daarom de kans zich te ontwikkelen. Dit kan door maandelijks trainingen te volgen bij de Verstegen Academy, e-learnings en on-the-job begeleiding. Daarnaast zijn we het onboardingsprogramma ‘De Groene Loper’ gestart. Hierin zorgen we dat nieuwe medewerkers snel worden ingewerkt en geïntegreerd.

Duurzame groei

Bij Verstegen willen we duurzame groei bevorderen en aanhouden. Dit begint allemaal bij eerlijk werk en het voorop zetten van talenten en passies van onze medewerkers. Om dit te kunnen realiseren, stimuleren we groei en ontwikkeling en werken we bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen.

Zoals één van de deelnemers aangaf:

Verstegen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om erbij te horen, want iedereen is van waarde! Deze medewerkers pakken kwetsbare kruiden en specerijen in, onder begeleiding van de Gemeente Rotterdam. Hierdoor is er voor hen een speciale, fijne en beschermde werkomgeving gecreëerd op één van de Verstegen locaties. Bij de productie zijn er vaste functies, zoals inpakker, bijgekomen om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief voor een prima baan te bieden. Ze worden begeleid door jobcoaches. Het is zo succesvol gebleken, dat de pilotgroep naar andere onderdelen van de productie wordt uitgebreid.

Sociale werkplaats

13

stagiairs hebben wij totaal in 2020 mogen begeleiden.

Samenwerking met het onderwijs

Verstegen werkt graag samen met het onderwijs. We hebben langdurige samenwerkingsverbanden met onder andere de HAS (Hoge Agrarische School) in Den Bosch en de Hogeschool Rotterdam. In al onze programma's in de landen waar onze producten vandaan komen is kennisdeling een terugkerend element. Door het geven van trainingen worden boeren en boerinnen weerbaarder en zijn daarmee beter in staat voor hun gezin en de omgeving te zorgen. Een goed voorbeeld hiervan is het SpiceUp programma. We streven ernaar 100.000 boeren te bereiken en daar zijn we nog lang niet, maar in 2020 hebben zich weer 5890 boeren in Indonesië aangesloten. Deelname aan een wedstrijd in Vietnam resulteerde in een opdracht om ook in Vietnam SpiceUp te introduceren. En daar zijn we natuurlijk erg trots op.

32

werknemers hebben in 2020 deelgenomen aan zo'n training

Een derde groep staat alweer klaar om taalles te krijgen en de eerste twee groepen gaan verder met een vervolgtraining!

600 uur

hebben onze medewerkers besteed aan het volgen van online cursussen en trainingen bij GoodHabitz.

medewerkers hebben een cursus gevolgd bij de Verstegen Academy.

77

Luister maar wat hij zegt naar aanleiding van de taallessen in het tijdsblok van: 1:00:50 tot 1:13:09